El volum

Peces i treballs on la forma per la forma és la prioritat i la funció una excusa per deixar anar la creativitat.